Personal Records College
CC
Four Mile Run 21:16.14
5000 Meter Run 17:49.10
8000 Meter Run 26:09.30
Indoor
800 Meter Run 2:08.43
One Mile Run 4:46.03
3000 Meter Run 9:22.48
5000 Meter Run 16:29.08
Outdoor
1500 Meter Run 4:18.81
5000 Meter Run 15:50.80
Personal Records High School
Outdoor
800 Meter Run 2:04.60
1600 Meter Run 4:34.94
3200 Meter Run 10:11.62
Indoor
800 Meter Run 2:15.79
1600 Meter Run 4:45.76
3200 Meter Run 10:21.41
CC
Three Mile Run 16:45.10
5000 Meter Run 16:22.10
Sort By:
Filter By:

To see all performances, subscribe to

MileSplit Logo
Join Now

Already a Pro member?

2020 - Indoor

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Dec 07, 2019

2019 - CC

Four Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Sep 20, 2019

8000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Nov 16, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Nov 02, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Oct 05, 2019

2019 - Outdoor

1500 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Apr 13, 2019

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Apr 26-27, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Apr 19, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 06, 2019

2019 - Indoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Dec 08, 2018

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Feb 16, 2019

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Feb 16, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Jan 12, 2019

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Feb 02, 2019

2018 - CC

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Aug 31, 2018

8000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Oct 27, 2018

2018 - Outdoor

1500 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Apr 27-28, 2018

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
May 04-06, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 20, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 14, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Mar 30, 2018

2018 - Indoor

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Feb 17, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Jan 27, 2018

2017 - CC

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Sep 01, 2017

8000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Sep 29, 2017

2017 - Outdoor

1500 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 15, 2017

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 21-22, 2017

2017 - Indoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Feb 11, 2017

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Jan 14, 2017

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Feb 18, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Feb 04, 2017

2016 - CC

Four Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 16, 2016

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Sep 01, 2016

8000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Nov 12, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Oct 29, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Oct 15, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Oct 01, 2016

2016 - Outdoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
May 18-19, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
May 11, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Apr 20, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Apr 15-16, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Apr 12, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Mar 22, 2016

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
May 18-19, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 20, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Mar 22, 2016

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Apr 12, 2016

2016 - Indoor

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Jan 09, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Dec 19, 2015

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Feb 04, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Jan 20, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Dec 08, 2015

2015 - CC

Three Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Nov 14, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 26, 2015

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Nov 28, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Nov 05, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Oct 26, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Oct 10, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Oct 06, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 29, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Sep 18-19, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Sep 15, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 02, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Aug 29, 2015

2015 - Outdoor

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
May 13-14, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 15, 2015

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
May 13-14, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
May 06, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Apr 28, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 15, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Mar 24, 2015

2015 - Indoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Dec 30, 2014

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Jan 20, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Dec 30, 2014

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Feb 05, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Dec 09, 2014

2014 - CC

Three Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Nov 08, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 13, 2014

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Oct 30, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Oct 18, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Oct 11, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Oct 07, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Sep 27, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 23, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Sep 19-20, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Sep 10, 2014

2014 - Outdoor

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
May 10, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
May 01, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 09, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Apr 05, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 02, 2014

2013 - CC

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Nov 30, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Oct 01, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Sep 18, 2013

Latest Photos All Photos

To view or download photos, subscribe to

MileSplit Logo
Join Now

Already a Pro member?